Comuzu Sendai

18-11 HonCho 2, Chome, Aoba-Ku Sendai-Shi, Miyagi, JapanSendai980-0014اليابان
إقامة وإفطار