Thang Huynh Motel

54 Nguyen Tat Thanh, Quy Nhon CitiQuy Nhon820000فيتنام
فندق