Hata Hotel

35 Nguyễn Nhạc 35 Nguyễn Nhạc , TP. Quy NhơnQuy Nhonفيتنام
فندق