Happy Smile Motel

99 Chế Lan Viên Phường Ghềnh RángQuy Nhonفيتنام
فندق