Cat Tam Hotel

19 Nguyễn Huệ , thành phố Quy NhơnQuy Nhonفيتنام
فندق