Hotel Kim Đat

033 Vũ Văn Mật, TT. Bắc Hà, Bắc HàLao Caiفيتنام
فندق