Hotel Urban Kusatsu

1-4-31 Oji, Kusatsu-shi, ShigaKusatsuاليابان
فندق