Umaji Onsen

3564-1, Umaji, Umaji-mura, Aki-gun, Kochi PrefectureKochi781-6201اليابان
بنسيون