Areaone Hiroshima Wing

1296-72 Nyuno, Kochi-cho, Higashi Hiroshima-shi, Hiroshima PrefectureKochi739-2208اليابان
فندق