HaiPhong Backpacker

3 Ly Tu Trọng, Minh Khai, Hong BangHải Phòng180000فيتنام
بيت شباب