Avani Hai Phong

12 Tran Phu Street Ngo Quyen DistrictHải Phòng180000فيتنام
فندق