Tachibanaya

3 Tei, Yuatsumi, Tsuruoka-Shi, Yamagata999-7204TsuruokaJapan
Hotel