Daiwa Royal

Nijinomatsubara Nishiguchi - 4-9-20 Karatsu - Saga PrefectureKaratsuJapan
Hotel