Khostel Kommuna

ul. Parizhskoy Kommuny, 13, Kazan', Resp. Tatarstan, Rossiya, 420021قازانروسيا
فندق