The Rockland Hotel & Restaurant

VPO, THIKARIA, TAHSIL KHANDELA, DIST. SIKAR, SIKAR, RAJASTHAN, 332411جايبور332411الهند
فندق