B&bo La Frasca

13 Via Mauro Sartiبولونيا40137إيطاليا
إقامة وإفطار